marți, 29 august 2017

sâmbătă, 26 august 2017


Călătoria aceasta numită viață e numai despre noi și trebuie făcută împreună cu noi, cu acel "noi" interior  de care uităm cel mai des.

miercuri, 23 august 2017

Timp

Timp
Oare timpul e real? Există?
Timpul este ceva relativ. Depinde de felul în care îl percepe fiecare prin prisma realității lui. Pentru cineva care așteaptă ceva sau pe cineva, timpul este îngrozitor de lung, iar pentru o persoana aflată într-o situație fericită, timpul este mereu prea scurt.
Trecutul și viitorul există doar în mintea noastră deoarece tot ceea ce avem este AICI și ACUM. Când îl aveam pe ieri era azi, iar când mâine va fi aici, va fi tot azi. Totul e PREZENT.

"Prezenţa este înţeleasă numai atunci când sunteţi prezent." - Eckhart Tolle

sâmbătă, 14 ianuarie 2017

Profetul (fragment)

Iar o femeie care purta un prunc în braţe
spuse: "Vorbeşte-ne despre Copii".
Şi el glăsui.
"Copiii voştri nu sunt copiii voştri.
Ei sunt fiii şi fiicele dorului Vieţii de ea
însăşi îndrăgostită.
Ei vin prin voi dar nu din voi,
Şi, deşi sunt cu voi, ei nu sunt ai voştri.
Puteţi să le daţi dragostea, nu sunt şi gân-
durile voastre,
Fiindcă ei au gândurile lor.
Le puteţi găzdui trupul dar nu şi sufletul,
Fiindcă sufletele lor locuiesc în casa zilei
de mâine, pe care voi n-o puteţi vizita nici
chiar în vis.
Puteţi năzui să fiţi ca ei, dar nu căutaţi
să-i faceţi asemenea vouă,
Pentru că viaţa nu merge înapoi, nici ză-
boveşte în ziua de ieri.
Voi sunteţi arcul din care copiii voştri, ca
nişte săgeţi vii, sunt azvârliţi.
Pe drumul nesfârşirii Arcaşul vede ţinta
şi cu puterea Lui vă încordează, astfel ca
săgeţile-I să poată zbura iute şi departe.
Şi puterea voastră, prin mâna Arcaşului,
să vă aducă bucurie,
Căci, precum El iubeşte săgeata călătoare,
tot la fel iubeşte şi arcul cel statornic."

vineri, 4 noiembrie 2016

Unde-i credinţă, acolo e iubire,
Unde-i iubire, acolo e pace,
Unde-i pace, acolo e binecuvântare,
Unde-i binecuvântare, acolo e Dumnezeu,

  • Unde-i Dumnezeu, NIMIC NU LIPSEŞTE.